Kerstman loopt langs kerstkraampjes en Geul op Santa's Village

Colofon

Visit Zuid-Limburg heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. Visit Zuid-Limburg staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Visit Zuid-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.

© Visit Zuid-Limburg & © Kerststad Valkenburg
Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Coördinatie en teksten:
Visit Zuid-Limburg, afdeling Marketing
Studio Smaakmaker, Cadier en Keer
Kohl Tekst, Heerlen
Lettergeniek, Heerlen
Bregje Boer, Maastricht

Deze website is ontwikkeld door:
Het Vormlab, concept – communicatie – ontwerp,​ Heerlen
The Web Project, Heerlen

Foto credits:
Archief Visit Zuid-Limburg, Mart Huls Margraten, Rekker BV Helden-Panningen, Studio Creative AGT Maastricht, Frans van Binsbergen Sittard, Combi Fothal Venlo, Marcel van Hoorn Heerlen, StudioPress Maastricht, Shutterstock, Hay Heuts (www.dutch-landscapes.nl), Rob Oostwegel, Ton Dirkx, Gert Lammer, John Kreukniet, Keizer / Roosenboom, George Deswijzen, Léon van Loo (Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg), Fotografie Loe Geraards, Sluysmans Fotografie, Alf Mertens, Peter Lambrichs Fotografie Voerendaal, Eleven Media Eys, Eighty8things, Vlinderlin, Groovypat, WithKidsontheRoad, Paul_appleyard (via Photopin), Stephanie Berghaeuser (via FreeImages), Liefs van Lianne, Tom Aussems, Erik Jongen, Luc Lodder fotografie.